Cá độ thể thao

Miền bắc

mega645-530.jpg 18.5
power655-7364.jpg 30,0 3,2
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

07/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • factoriadeideasfelices.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
07/01
2022
Hải Phòng
ĐB 3-8-1-2-5-13qn
33657
G.Nhất
64428
G.Nhì
76753
78236
G.Ba
08301
43232
45167
12813
87318
97658
G.Tư
1604
7530
3791
3633
G.Năm
3764
9452
9303
1864
7747
7150
G.Sáu
848
337
163
G.Bảy
14
31
60
02
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 07-01-2022

Hải Phòng
0 02030401
1 141318
2 28
3 313730333236
4 4847
5 5250585357
6 6063646467
7
8
9 91

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 07-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 07-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
7150
7530
31
3791
8301
02
9452
3232
163
9303
3633
2813
6753
14
3764
1864
1604
8236
337
7747
5167
3657
848
7318
7658
4428

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

06/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • factoriadeideasfelices.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
06/01
2022
Hà Nội
ĐB 9-2-15-3-10-7qm
98437
G.Nhất
25100
G.Nhì
22368
37271
G.Ba
88300
09721
07843
60532
26375
91059
G.Tư
8338
0498
7206
4444
G.Năm
8135
6179
9356
3436
8678
8451
G.Sáu
783
240
946
G.Bảy
95
72
77
30
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 06-01-2022

Hà Nội
0 060000
1
2 21
3 303536383237
4 40464443
5 565159
6 68
7 727779787571
8 83
9 9598

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 06-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 06-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30
240
8300
5100
8451
9721
7271
72
0532
783
7843
4444
95
8135
6375
946
9356
3436
7206
77
8437
8678
8338
0498
2368
6179
1059

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

05/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • factoriadeideasfelices.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
05/01
2022
Bắc Ninh
ĐB 9-2-15-5-11-7ql
10619
G.Nhất
38905
G.Nhì
13039
16537
G.Ba
26887
43941
68365
54760
52668
45771
G.Tư
5792
9969
1687
3575
G.Năm
2988
1861
0459
7330
4770
1692
G.Sáu
588
225
041
G.Bảy
50
56
28
84
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 05-01-2022

Bắc Ninh
0 05
1 19
2 2825
3 303937
4 41
5 505659
6 6169656068
7 707571
8 8488888787
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 05-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 05-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50
7330
4770
4760
041
1861
3941
5771
1692
5792
84
225
3575
8365
8905
56
1687
6887
6537
28
588
2988
2668
0459
9969
3039
0619

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

04/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • factoriadeideasfelices.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
04/01
2022
Quảng Ninh
ĐB 4-10-1-5-11-15qk
46330
G.Nhất
69665
G.Nhì
09490
46504
G.Ba
78220
76475
21736
66154
94894
87492
G.Tư
9464
0146
2976
5846
G.Năm
9705
8474
6756
0819
0264
4584
G.Sáu
707
544
651
G.Bảy
99
73
25
64
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 04-01-2022

Quảng Ninh
0 070504
1 19
2 2520
3 3630
4 444646
5 515654
6 6465
7 73747675
8 84
9 99949290

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 04-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 04-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8220
9490
6330
651
7492
73
64
544
8474
0264
4584
9464
6154
4894
6504
25
9705
6475
9665
6756
0146
2976
5846
1736
707
99
0819

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

03/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • factoriadeideasfelices.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
03/01
2022
Hà Nội
ĐB 6-1-15-11-8-13-18-17qh
37061
G.Nhất
02804
G.Nhì
28975
91130
G.Ba
23859
45389
77521
89766
65789
02471
G.Tư
0547
0571
3966
5502
G.Năm
9266
7234
0119
6292
5499
2971
G.Sáu
138
977
988
G.Bảy
27
74
34
72
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 03-01-2022

Hà Nội
0 0204
1 19
2 2721
3 34383430
4 47
5 59
6 66666661
7 7472777175
8 888989
9 9299

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 03-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 03-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1130
2971
0571
7521
2471
7061
72
6292
5502
74
34
7234
2804
8975
9266
3966
9766
27
977
0547
138
988
0119
5499
3859
5389
5789

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

02/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • factoriadeideasfelices.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
02/01
2022
Thái Bình
ĐB 13-9-15-8-3-10qg
93494
G.Nhất
32969
G.Nhì
99121
71440
G.Ba
22171
48176
58055
34589
72429
85524
G.Tư
0700
2242
0851
6988
G.Năm
5309
9500
3344
4087
7992
8848
G.Sáu
732
286
441
G.Bảy
16
07
41
57
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 02-01-2022

Thái Bình
0 07090000
1 16
2 292421
3 32
4 414144484240
5 575155
6 69
7 7176
8 86878889
9 9294

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 02-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 02-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9500
0700
1440
41
441
0851
2171
9121
732
7992
2242
3344
5524
3494
8055
16
286
8176
07
57
4087
8848
6988
5309
4589
2429
2969

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

01/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • factoriadeideasfelices.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
01/01
2022
Nam Định
ĐB 12-3-4-2-1-7qf
10676
G.Nhất
86295
G.Nhì
05069
04999
G.Ba
99344
69011
19745
52465
88708
22792
G.Tư
5082
6749
4377
9508
G.Năm
2882
7999
8705
6962
6971
3666
G.Sáu
221
107
086
G.Bảy
10
56
62
07
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 01-01-2022

Nam Định
0 070508
1 1011
2 21
3
4 494445
5 56
6 6262666569
7 717776
8 868282
9 99929995

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 01-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 01-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
221
6971
9011
62
2882
6962
5082
2792
9344
8705
9745
2465
6295
56
086
3666
0676
07
107
4377
9508
8708
7999
6749
5069
4999

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 07-01-2022

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

96  ( 27 ngày )
85  ( 11 ngày )
81  ( 11 ngày )
17  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
12  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
15  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
26  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

96  ( 27 ngày )
85  ( 11 ngày )
81  ( 11 ngày )
17  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
12  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
15  ( 8 ngày )
93  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
26  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

30 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
37 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
32 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 0
0 11 Lần 0
4 Lần 0
1 10 Lần 0
4 Lần 0
2 7 Lần 0
15 Lần 0
3 7 Lần 0
8 Lần 0
4 6 Lần 0
11 Lần 0
5 7 Lần 0
11 Lần 0
6 6 Lần 0
9 Lần 0
7 9 Lần 0
6 Lần 0
8 12 Lần 0
5 Lần 0
9 6 Lần 0
Thể thao Casino game poker Bóng rổ Baccarat casino Game casino Cá độ thể thao Tỉ số bóng đá Casino game nổ hũ Trò chơi poker sòng bạc Baccarat poker Game bài Trò poker Baccarat Number game